หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพ รายละเอียด
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการงานก่อสร..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการงานก่อสร้างขอ..

2024-02-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมผ..
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมหารือกับนายพ..

2024-02-05
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณา ความเหมาะสม..
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วมประชุมการบร..

2024-01-31
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมก..
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วมประชุมการบร..

2024-01-30
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัว..
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโย..

2024-01-23
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ..
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 5 โครงการ ..

2023-09-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ ..
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการการติดตามผลการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ..

2023-08-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทาน (..
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานปี..

2023-08-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ประต..
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ใน..

2023-08-17
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แถลงข่าวความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน..
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง เป็นประธานแถลงข่าวความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปร..

2023-08-04
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ในเ..
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร โ..

2023-08-03
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แล..

2023-07-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ประตูระบายน้ำห..
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ธ.จ.อุตรดิตถ์) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครง..

2023-07-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ประต..
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ..

2023-07-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประตูระบายน้ำหัวงา..
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ใน..

2023-06-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมสำรวจพื้นที่ โครงการอาคารบังคับน้ำใน..
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมนายธนาธิป แก้วมณ..

2023-06-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและ จัดเลี้ยงอาหารก..
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งเส..

2023-06-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน งานตามนโ..
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2023-06-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัต..
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายพิทักษ์ แสงศิริ..

2023-06-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัต..
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้..

2023-03-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ..
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (ปปช.) พร้อมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการจับต..

2023-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมการตรวจสอบพื้นที่ โครงการอาคารบั..
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เก..

2023-03-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน งานด้านการเกษต..
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดนครสวรรค..

2023-02-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่..

2023-02-14
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้างานก่อ..
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยมี ดร...

2023-01-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการพื้..
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2023-01-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์ ทำนบดินหัว..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ แสงศิริหั..

2022-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินที่ถูกเขตชลป..
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่ดินท..

2022-11-25
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานและอาคาร..
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามควา..

2022-11-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประท..
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้..

2022-10-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้..
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร..

2022-09-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ งานก่อสร้างฝาย..
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (ปปช.) พร้อมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังก..

2022-09-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ..
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน..

2022-09-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การพ..
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2022-08-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ประตูระบายน้ำห..
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการ โดยนายธนบดี รักสัต..

2022-08-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบริเวณจุดก่อสร้..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบริเวณจุ..

2022-07-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์โคร..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชั..

2022-07-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แล..

2022-07-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ..
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายสุรสิทธ..

2022-07-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดตาก ต..
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก โดยมีนายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำน..

2022-06-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ ทำบุญตักบาตรและบริจ..
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน คร..

2022-06-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่ม..
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่ม..
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ..
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภินันท์ เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนค..

2022-05-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานป้องกันและปราบปรา..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภินันท์ เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนค..

2022-05-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม “ปันสุข สุขไปด้วยกัน” ช่วยเหลือ..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม “ปันสุข สุขไปด้วยกัน” ช่วยเหลือเจ้าหน้าที..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีความ..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีความเสี่ยง โดยมีนายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการ..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนแลกเปลี่..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกั..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค..
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อน..

2022-05-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ระบบส..
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมเร่งรั..

2022-05-05
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานโครง..
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับผู้รับจ้างลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป..

2022-05-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานและปรับแผนงาน..
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับผู้รับจ้างลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานและ ปร..

2022-04-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปร..

2022-04-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสภาพป่า โครงการอ่างเก..
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2022-04-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน..
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เร่ง..

2022-04-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประตูระบา..
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดประชุมติดตามคว..

2022-04-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเกษตรกร และประชาสัมพันธ์โครงการอ่าง..
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2022-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน..
วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน และงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นงาน..

2022-04-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรร..
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพิษณุโลก และแผนการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล ปี 2565 โดยมีนา..

2022-04-04
อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอ..
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านาง..

2022-04-04
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ฝาย..
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพ..

2022-04-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง..
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปฏ..

2022-04-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเสียหายฝา..
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้..

2022-04-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน งานก่อสร้า..
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่าง..

2022-03-29
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565 ผ่านโปร..

2022-03-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ร..
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน..

2022-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวก..
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก..

2022-03-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขแบบ ..
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ..

2022-03-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจและสอดส่..
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โด..

2022-03-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการส่งน้ำเริ่มต้นเพาะปลู..
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประธานในพิธี โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพิศ จันทร์มา อ..

2022-03-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง..
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2022-03-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดประกาศวันก่อสร้างประตูระบายน้ำ..
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2022-03-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประตูระบา..
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2022-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าไม้ โครงกา..
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ใ..

2022-03-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมแนวทางการแก้ไขแบบก่อสร้าง ทำนบดินหั..
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก..

2022-03-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมรับฟังปัญหางานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพ..
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมผู้รับจ้าง บร..

2022-03-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ จะดำเนินการก่อส..
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื..

2022-03-04
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล..
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี และคณะ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนายสำเริง แสงภู..

2022-03-03
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะ ศปป.4 และ กอ.รมน. ลงพื้นที่..
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูล พลตรีธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4) พร้อมคณะ กองอำนวยการรักษาค..

2022-03-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก..

2022-02-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคโ..
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกั..

2022-02-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบชนิดของดินและปริมาณดินของบ..
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ร่วมกับ นายชาญชัย ศรี..

2022-02-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปร..
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ..

2022-02-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ..
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้า..

2022-02-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก..
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด..

2022-02-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการจัดหาที่ดิน ระ..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายนิติพัฒน์ รัตนจารุว..

2022-02-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2565 ผ่า..

2022-02-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานแล..

2022-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการจัดหาที่ดิน ร..
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายนิติพัฒน์ รัตนจารุวั..

2022-02-04
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้ำหัวงานและ อาคารปร..
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โดยมี นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประท..

2022-02-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง ท..
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมพร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ..

2022-01-28
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตรวจสอ..
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามควา..

2022-01-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติงา..
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก..

2022-01-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าหารือแนวทางการขออนุญาต สำรวจธรณีวิทยา..
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิ..

2022-01-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จั..
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้า..

2022-01-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบบริเว..
วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้า..

2022-01-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้..
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ ..

2022-01-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุและติดตามความก้าวหน้า..
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้า..

2022-01-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง พร..
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลง..

2022-01-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ท..
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังก..

2022-01-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมส่งมอบ โครงการ..
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ได้ร่วมตรวจสอบคลองระบายน้ำ..

2022-01-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างโครงการ อ่า..
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมกับ..

2021-12-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาต ใช้พ..
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมก..

2021-12-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาต เข้า..
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมกับ..

2021-12-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ..
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นป..

2021-12-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ โครงการประต..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน..
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และฝ่ายจัด..

2021-11-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบล..
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเ..

2021-10-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็..
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายเสนีชัย ช่อผูก ฝ..

2021-08-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบสภาพป่า โครงการอ่างเก..
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนางจีรพร ..

2021-08-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน ตามนโยบายสำคัญ..
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายศุภชัย มโน..

2021-08-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมตรวจสอบสภาพป่า เพื่อขออนุญาตเข้าใ..
นที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายอดุลย์ ล..

2021-08-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตาม และประเมินผลโ..
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทร..

2021-08-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาตโครงก..
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมกับนายไชยวัฒน์..

2021-07-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเ..
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม 4 โครงการ..

2021-06-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากร..
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถา..

2021-06-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบ..
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโ..

2021-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ประตูระบายน้ำหัวงาน..
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อ..

2021-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมขอความคิดเห็น ชุมชนท้องถิ่นกรณี..
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เข้าร่วมประชุมส..

2021-06-07
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้าง ..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้า..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หั..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงลักษณะ โครงการอ่างเก็..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิท..
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หั..

2021-04-07
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน..
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเว..

2021-03-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินการก่อสร้างโครง..
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2021-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ลงพื้นที่ปิดประกาศกรมชลประทานกำหนดวันเริ่มดำ..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2021-03-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทำนบดิ..
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้า..

2021-02-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อ..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมประชุมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย โดยมี นาย..

2021-02-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัต..
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ..

2021-02-09
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ติดตามผลการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้าน..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร..

2021-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรั..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ การชลประท..

2021-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาควา..
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ..

2021-01-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำ บ้านวั..
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ..

2021-01-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับคณะรองจเร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่..
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ พลโทอรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมค..

2020-12-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายบ้า..
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังก..

2020-12-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ทำนบดินหัวงานและอาคารประ..
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิ..

2020-11-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้ว..
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อส..

2020-11-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานแ..
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อ..

2020-10-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้..
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมก..

2020-10-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิจารณาแนวทางปรับปรุงฐานรากและติดตามคว..
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าท..
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เพ..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแ..
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่า..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าที่..
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่า..

2020-09-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประ..
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโคร..

2020-09-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด..

2020-08-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประ..
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส..

2020-08-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2020-08-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2020-08-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสวันเฉ..
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องใน..

2020-08-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่..
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่ว..

2020-08-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉล..
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แ..

2020-07-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางก..
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ท่านปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายเสกโสม ..

2020-07-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแ..
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ..

2020-07-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรและประชาสัมพันธ์การพัฒน..
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสัง..

2020-07-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเ..
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายเทีย..

2020-07-03
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำ..
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายเสนีชัย ช่อผูก ..

2020-06-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างโครงการปร..
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำน..

2020-06-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งท..
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้ นายเสกโสม เสริมศรี ผู้..

2020-06-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากร..
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาป..

2020-06-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้..
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ ..

2020-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่จัดทำรายงานวางโครงการ ระบบส่งน้ำ..
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์..

2020-06-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โครงการเพิ..
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ช่างรังวัดที่ดินแ..

2020-06-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษ..
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหน่วยงา..

2020-05-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่งน..
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่..

2020-05-26
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างาน..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. - 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายพิทักษ์ แสง..

2020-05-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรแล..
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีนายเสกโสม ..

2020-05-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากลงพื้..
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก โดยมีนายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยกา..

2020-05-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำ..
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ..

2020-05-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกิจกรรม 5 ส..
วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารสำนักงานก่อสร้าง..

2020-04-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตู..

2020-04-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ป..
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่าย..

2020-04-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระบ..
วันที่ 21 เมษายน เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ..

2020-04-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ..
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจว..

2020-04-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพิ่มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบ..
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ อา..

2020-04-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก..
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสั..

2020-03-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการร..
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ..

2020-03-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประก..
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายธน..

2020-03-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังป..
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ..

2020-03-12
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง ..

2020-03-10
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างช..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงา..

2020-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค (COVID..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้ขอความ ร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค ..

2020-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ชี้แจงราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตชล..
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่..

2020-02-27
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่..
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี..

2020-01-06
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ร..

2019-07-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม เดิน..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อ..

2019-06-25
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่า..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้..

2019-06-25
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..

2019-06-13
กิจกรรม วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง..

2019-06-13
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2562..
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต..

2019-05-31
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร..
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมท..

2018-10-12
ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ..
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระ..

2018-08-16
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใ..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายราชสักการะ เบื้อง..

2018-07-26
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116..
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้น..

2018-06-13
อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ..
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ก่อสร้า..

2018-06-13
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างชล..
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม สำน..

2018-06-12
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2561 เพื่อติ..

2018-06-06
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2561..
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2018-04-30
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 เพื่อติ..

2017-12-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 เพื่อติด..

2017-09-07
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ..
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เปิดกรวยถวายส..

2017-08-11
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใ..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายราชสักการะ เบื้อง..

2017-07-27
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..

2017-07-06
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิประโยชน์จากการ..
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิปร..

2017-06-21
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเงินสมทบผ่านระบบ Internet ..
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้มา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเงินสมทบผ่านระบบ Internet ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพั..

2017-06-14
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดวงใจราษฎร์..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนศรัทธาเพื่อน้อมรำลึก พ..

2017-06-14
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่..

2017-06-14
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู..

2017-06-14
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงาน..

2017-06-07
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก..

2017-05-03
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2017-02-08
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนัก..

2016-12-27
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"..
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "..

2016-11-22
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมส..

2016-09-23
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับ..
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับได้ โดยมี ดร.อาท..

2016-08-04
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559..
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 โดยมี นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหาดทรายงาม ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรร..

2016-07-14
กิจกรรม 5 ส. ..
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 114 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท..

2016-06-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมส..

2016-06-09
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2559..
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน..

2016-05-19
ผสก.3 ติดตาม รธว. และคณะสื่อมวลชน..
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ผสก.3 ติดตาม รธว. และคณะสื่อมวลชน ประชุมและดูงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง..

2016-04-28
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการฝายบ้านวังจิก..
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน (ผอ.ผง.)เขต 18 พร้อมคณะติดตามจากกองแผนงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง รับทราบปัญหาอุปสรรคขอ..

2016-04-27
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2559..
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2016-04-22
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตา..
ันที่ 18 เม.ย.59 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ส..

2016-04-19
ประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการบันทึกหนังสือราชการต่างๆ..
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. งานบริหารทั่วไป สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดการประชุม เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการบันทึกหนังสือราชการต่างๆ เ..

2016-04-05
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) หัวข้อ "คนรักพิมพ์"..
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ "คนรักพิมพ์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิมพ์เอกสาร..

2016-02-27
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำน..

2016-02-17
สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามแลประเมินผลกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้สรุปชี้แจ้งผลงานดำเนินงานของ สกก.3 โดยมี นายวุฒิ วิรเ..

2016-02-11
ตรวจงานและติดตามผลงานดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะได้ตรวจงานและติดตามผลงานดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2..

2016-02-11
การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่าย..
การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2016-02-04
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 : เวลา 15.00 น. สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงเพื่อสร้างความรักและสามัคคีภายในหน่วยงานสำนักงานก..

2016-02-04
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559..
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี..

2016-02-04
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558 ..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกา..

2016-02-04
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558..
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เป็นประธานในกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอา..

2016-02-04
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/..
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2015-08-20
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/..
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2015-08-19
ประชุมชี้แจงแผนดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำประชาคม โครงก..
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สกก.3 จัดประชุมชี้แจงแผนดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำประชาคม โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมอำเภ..

2015-06-23
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๓..
วันเสาร์ที่ 13 มิุนายน 2558 เวลา 8.30 น. :ผสก.3 ร่วมกับข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 113 ป๊ ณ สำนักงานก่..

2015-06-19
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/..
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำ..

2015-06-15
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/..
วันอังคารที่29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนัก..

2015-04-30
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2558..
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2015-04-23
ประชุมเพื่อติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่าง..
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น : ท่าน ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครส..

2015-04-23
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทาน..

2015-04-23
โครงการฝึกอบรม ประชุมปฎิบัติการ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ..
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. : กลุ่มงานก่อสร้าง 2 สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประชุมปฎิบัติการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้า..

2015-03-26
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพั..

2015-03-17
นายอำเภอชุมตาบง และคณะนายทหารค่ายจิรประวัติ เข้าตรวจเยี่ยมดูงานก่อสร้างอาคารทดน้..
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะนายทหารค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ ที่ดูแลด้านแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายอำเภอชุมตาบง เข้าตรวจเยี่ยมดูงานก่อสร้างอาคารทดน้ำบ้านตลิ่งสูง (ระบบส่งน้ำฯ ..

2015-03-11
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558..
วันอังคารที่10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพั..

2015-03-10
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ..
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไ..

2015-02-26
ประชุมชี้แจงเกษตรกร การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ระบบส่งน้ำพร้อ..
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. : สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อส่งเสริงการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550..

2015-01-26
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 ..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 : เวลา 15.00 น. สำนักก่อสร้าง 3 ได้จัดกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงเพื่อสร้างความรักและสามัคคีภายในหน่วยงานสำนักงานก่อสร้าง 3..

2015-01-09
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 ..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานก่อสร้าง 3 จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช..

2015-01-09
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 10/2557..
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-12-03
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงค..

2014-12-03
ติดตามผลงานก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก..
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557 : ท่าน ผสก.3 พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกลุ่มออกแบบชลประทาน 2 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ..

2014-10-29
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557..
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 18.30 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 ได้เป็นประธานในกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์..

2014-10-07
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 8/2557..
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-09-24
ท่านผสก.3 รับรางวัลการจัดการองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
เมื่อ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นป..

2014-09-24
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 7/2557..
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำ..

2014-08-21
การประชุมชี้แจงราษฎร ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) โครงกา..
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. : กลุ่มงานก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอ..

2014-08-01
การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคม ของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ..
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 : การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ระยะที่1 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน..

2014-07-16
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา..
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผสก.3 นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อทำบุญและสืบต่อประเพณีไทย ณ วัดหา..

2014-07-15
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2557..
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนัก..

2014-07-09
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 26 มิถุนายนม 2557 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-06-26
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง โครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต..
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 : ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง และผู..

2014-06-24
กิจกรรม 5 ส. วันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 112 ปี..
วันศุกร์ที่ 13 มิุนายน 2557 เวลา 8.30 น. :ผสก.3 ร่วมกับข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 112 ป๊ ณ ที่ทำการสำนั..

2014-06-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2557..
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำ..

2014-06-04
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน ..
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำ..

2014-05-30
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-05-29
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน..

2014-05-02
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/2557..
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-04-29
ติดตามผลงานก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด. จ. ตาก..
วันที่ 28เมษา 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด. จ. ตาก..

2014-04-29
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 31 มีนาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ..

2014-04-08
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 19 มีนาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ..

2014-03-21
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2557..
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3..

2014-03-19
ประชุมการจัดหาที่ดินและติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบร..
วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 : ท่าน ผสก.3 เข้าร่วมประชุมการจัดหาที่ดิน และติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก..

2014-03-11
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง..
วันที่ 10 มีนาคม 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1) อำเภอชุมตาบง..

2014-03-11
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2557..
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/255 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-02-19
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง..
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1) อำเภอชุมตาบง ..

2014-02-18
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์‏..
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ท่าน ผสก.3 ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์..

2014-02-18
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ผสก.3 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2014-02-14
ท่าน รธร. พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง 3 ณ ห้..
ท่าน รธร. พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง 3 ณ ห้องประชุมสำนักฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ..

2014-02-12
ท่าน รธร. และ ผสก.3 พร้อมคณะดูงาน ก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบล..
ท่าน รธร. และ ผสก.3 พร้อมคณะดูงาน ก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557..

2014-02-12
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 23 มกราคม 2557 ผสก.3 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2014-01-28
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ‏..
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ท่าน ผสก.3 ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก..

2014-01-28
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ทำบุญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557..
ทำบุญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ..
วันที่ 25 ธันวาคม 2556‏ : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการชลประทาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 โครงการระบบส่งน้ำพร..

2013-12-26
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต.ว..
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการชลประทาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร..

2013-12-24
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3-12-56..
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3-12-56..

2013-12-18
งานประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 3-12-56..
งานประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 3-12-56..

2013-12-18
ประชุมและดูงานอ่างฯห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก 18-11-56..
ประชุมและดูงานอ่างฯห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก 18-11-56..

2013-12-02
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2013-11-06
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2556 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2013-11-05
สำนักงานก่อสร้าง 3 เข้าร่วมประชุมการส่งมอบงาน โครงการฝายสามง่าม..
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายปรีชา สุขกล่ำ ผวศ.ชป.3 เป็นประธานในการประชุมการส่งมอบงาน โครงการฝายสามง่าม ณ ห้องประชุม 2 สำนักชลประทานที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่..

2013-08-28
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ครั้งที่ 4/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สพก...

2013-07-02
ประชุมประจำเดือนสกก.3..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสกก.3..

2013-04-23
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ..
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

0000-00-00
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556 ..
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556 ข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในสำนักงานก่อสร้าง 3 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ..

0000-00-00
ร่วมส่งนายธนู และรับนายวุฒิ ผู้อำนวยการใหม่..
สำนักงานก่อสร้าง 3 ได้ร่วมส่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 นายธนู โพธิ์เอียง และตอนรับนายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในสำนักงานก่อสร้าง 3 ร่วมมอบของที่ระลึ..

0000-00-00
งานนิทรรศการสื่อผสม “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”..
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ..

0000-00-00
โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”..
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง ..

0000-00-00
พิธีปลูกป่าและปล่อยปลา..
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ สระเก็บน้ำวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (ในพระองค์) จำนวน 99,999 ตัว..

0000-00-00
การประชุมจัดทำ แผนงาน MTEF ปี 2554-2558 ทุกผลผลิต..
โครงการก่อสร้าง 2/03 ร่วมการประชุมจัดทำแผน MTEF ปี 2554-2558 ทุกผลผลิต โดยการประชุมในครั้ง นี้จัดขึ้นเพื่อจัดเตรียมเสนอแผนงานความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2554 และในเดือน พฤศจิก..

2010-11-04