หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบร.. 2019-06-13
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิต