หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | คลังความรู้ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2561
ชือเอกสาร วันที่ลง
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 .. 2018-12-11
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 .. 2018-11-26
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 11 กันยายน 2561 .. 2018-09-13
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 7 กันยายน 2561.. 2018-09-13
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 .. 2018-09-05
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 21 สิงหาคม 2561.. 2018-08-22
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 14 สิงหาคม 2561 .. 2018-08-20
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_61(_สกก.3) วันที่ 7 สิงหาคม 2561 .. 2018-08-14
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 .. 2018-08-14
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 17 กรกฎาคม 2561.. 2018-07-19
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 .. 2018-07-19
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 5 มิถุนายน 2561 .. 2018-06-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 .. 2018-06-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 .. 2018-06-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 .. 2018-06-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561.. 2018-06-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 1 พฤษภาคม 2561.. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 24 เมษายน 2561.. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 9 เมษายน 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 4 เมษายน 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 29 มีนาคม 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 23 มีนาคม 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 13 มีนาคม 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 6 มีนาคม 2561.. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 .. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561.. 2018-05-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 .. 2018-02-09
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 27 มกราคม 2561.. 2018-02-09
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 23 มกราคม 2561 .. 2018-01-29
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 15 มกราคม 2561 .. 2018-01-17
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 18 ธันวาคม 2561.. 2017-12-20
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 11 กันยายน 2560 .. 2017-09-21
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 9 กันยายน 2560 .. 2017-09-21
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 4 กันยายน 2560 .. 2017-09-21
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 29 สิงหาคม 2560 .. 2017-08-30
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 21 สิงหาคม 2560 .. 2017-08-30
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 .. 2017-08-17
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 .. 2017-08-17
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 .. 2017-07-31
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 .. 2017-07-31
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 .. 2017-07-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 27 มิถุนายน 2560 .. 2017-06-27
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 20 มิถุนายน 2560 .. 2017-06-27
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 13 มิถุนายน 2560 .. 2017-06-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 .. 2017-06-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 .. 2017-06-02
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 .. 2017-05-23
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 .. 2017-05-23
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 .. 2017-05-23
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 .. 2017-05-03
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 25 เมษายน 2560 .. 2017-04-27
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 18 เมษายน 2560 .. 2017-04-27
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 31 มีนาคม 2560 .. 2017-04-07
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 28 มีนาคม 2560 .. 2017-03-29
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 24 มีนาคม 2560 .. 2017-03-29
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 21 มีนาคม 2560 .. 2017-03-29
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 15 มีนาคม 2560 .. 2017-03-20
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 9 มีนาคม 2560 .. 2017-03-09
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 3 มีนาคม 2560 .. 2017-03-09
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 .. 2017-03-01
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 .. 2017-03-01
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60 (_สกก.3) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 .. 2017-02-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 .. 2017-02-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 31 มกราคม 2560 .. 2017-02-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_60(_สกก.3) วันที่ 17 มกราคม 2560 .. 2017-02-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 14 ธ.ค. 59 .. 2016-12-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 2 ธ.ค. 59.. 2016-12-06
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 23 พ.ย. 59.. 2016-12-06
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 6 ต.ค. 59 .. 2016-12-06
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 30 ก.ย. 59.. 2016-12-06
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 22 ก.ย. 59 .. 2016-10-03
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 12 ก.ย. 59.. 2016-09-13
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 22 ส.ค. 59 .. 2016-08-24
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 1 ส.ค. 59 .. 2016-08-03
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 1 ก.ค. 59 .. 2016-07-05
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 24 มิ.ย. 59 .. 2016-06-30
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 17 มิ.ย. 59 .. 2016-06-23
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 14 มิ.ย. 59 .. 2016-06-15
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 19 พ.ค.59 .. 2016-05-24
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 30 มี.ค.59.. 2016-03-31
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 21 มี.ค.59 .. 2016-03-22
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 3 มี.ค.59 .. 2016-03-08
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 23 ก.พ.59 .. 2016-02-24
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 16 ก.พ.59 .. 2016-02-17
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 9 ก.พ.59 .. 2016-02-11
ผลเบิกจ่าย_cash_flow_59(_สกก.3) วันที่ 29 ม.ค.59.. 2016-02-03