หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บนเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ ห่างจากตัวเมืองไปทางพิษณุโลกประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพประมาณ 240 กิโลเมตร