หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เตรียมมาตรการป้องกันกา.. 2020-03-10
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้ขอความ ร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค (COVID-19) เนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ลำดับที่ 14 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยขอให้เจ้าหน้าที่ล้างมือด้วยเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อโรค ทั้งได้จัดหา เจลล้างมือ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสุขลักษณะอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มากยิ่งขึ้น