หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ.. 2020-06-17
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อมูลบริเวณจุดก่อสร้าง ประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งน้ำและการระบายน้ำจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำน่าน แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)