หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ.. 2024-06-22
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร สิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และผู้ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างและรายงานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยจุดแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปติตตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 60% หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมและลำน้ำสาขาได้ประมาณ 6.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ ในพื้นที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 3 อำเภอ จังหวัดพิจิตร ได้แก่ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี ตำบลรังนก ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม และตำบลวังจิก ตำบลไผ่รอบ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ในจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้น ได้เดินทางไปติดตามโครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่ามที่ปัจจุบันแผนงานก่อสร้างดำเนินการไปแล้วกว่า 85% หากแล้วเสร็จ จะสามารถทดน้ำและเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำได้ประมาณ 12.60 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 81,111 ไร่ ในพื้นที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 1 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก และ 1 ตำบล 1 อำเภอ จังหวัดพิจิตร ได้แก่ตำบลบางระกำ ตำบลปลักแรด ตำบลวังอิทก ตำบลพันเสา ตำบลบ่อทอง ตำบลท่านางงาม ในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และตำบลกำแพงดิน ในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งรัดงานก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมตลอดทั้งลำน้ำ และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก อีกทางหนึ่งด้วย