หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพิ่มมาตรการป้องกันเจ้.. 2020-04-09
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล เพิ่มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการชั่วคราวโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีไข้ขึ้นสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียล จะไม่อนุญาติให้เข้าปฏิบัติงาน และให้สวมใส่หน้ากากอามัยทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสอุปกรณ์ทำงาน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบสำนักงานชั่วคราว ขณะปฏิบัติงานให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ทั้งนี้ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเคลื่อนย้ายออกนอกเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือเดินทางออกต่างจังหวัด จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเข้าสู่สภาวะปกติ