หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้.. 2021-11-30
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายชลธี โก๊สุโข หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการประกอบด้วย อาคารเพิ่มเติมในระบบส่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 - 2568 ราษฎรได้รับประโยชน์ ประมาณ 3,000 ไร่