หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก.. 2020-04-22
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ ประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 20.59 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง ความจุเก็บกักประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน