หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมการตรวจสอบพื้น.. 2023-03-09
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจสอบพื้นที่ โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปาด ในเขตตำบลแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการศึกษาวางโครงการ ตามแผนงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชลธี โก๊สุโข หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2/1 ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ ร่วมตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ