หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน .. 2020-06-25
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายเสนีชัย ช่อผูก หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจากกรมที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล ประกอบด้วยก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,500 ไร่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและ การระบายน้ำจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำน่าน แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)