หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้.. 2020-06-12
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี ณ ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิกตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ