หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมตรวจสอบทรัพย์สิน.. 2022-11-25
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 x 6 เมตรจำนวน 6 ช่อง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี 2566 – 2568 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 3,500 ไร่