หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำ.. 2021-03-24
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกเขตชลประทาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ก่อสร้างท่อระบายปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำโครงสร้างเหล็ก แบบ U-SHAPE ขนาด 2.00x2.00 ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา ขนาด Ø 1,000 มิลลิเมตร และท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ขนาด Ø 300 มิลลิเมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่ แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ (2560-2565) ผลงานทั้งโครงการร้อยละ 54.14