หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ข.. 2020-09-09
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการลงพื้นที่ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าไม้ โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการ (Special Study Report) ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ