หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจด้านปฐพี.. 2022-11-30
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ แสงศิริหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายมังกร สมัครเขตการ ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการด้านการสำรวจ นายชาญชัย ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 4 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนปฐพีกลศาสตร์ และนายนัทที ไร้บาป หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์ ณ บริเวณจุดก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2564-2566) สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 88.17