หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ.. 2020-06-10
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว ในท้องที่ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยราษฎรในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการ (Special Study Report) ประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ประมาณ 200 ครัวเรือน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำปิง แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563