หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกิจกรรม 5 ส.. 2020-04-24
วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จังหวัดนครสวรรรค์ ตามที่กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)