หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก.. 2023-01-11
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการพื้นที่บึงราชนกอย่างยั่งยืนและพร้อมชี้แจง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กชนิดบานตรงขนาด 8 × 9 เมตรจำนวน 5 ช่อง ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี พ.ศ. (2567 – 2570) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ 15,200 ไร่ เเละเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับบึงราชนก สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้6 ตำบล 1 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลวังพิกุล ตำบลเเม่ระกา ตำบลหนองพระ ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม เเละตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก