หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้.. 2021-02-08
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ การชลประทาน โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลักษณะเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (2564 – 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 28,868 ไร่