หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn) เรื่อง ความรู้แล.. 2017-06-21
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บรรยายให้คำแนะนำ