หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้า.. 2020-12-02
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และโครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,397 ไร่ ปัจจุบันผลความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 39 และโครงการประตูระบายน้ำท่าแห มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานเหล็กตรง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 3.94 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 81,111 ไร่ ปัจจุบันผลความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 42