หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้.. 2021-04-07
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายธนพงษ์ เชื้อสำราญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการประกอบด้วย อาคารเพิ่มเติมในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566