หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้า.. 2023-08-17
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมความพร้อมแผนงานขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) ได้ให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น