หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและ ประชา.. 2021-11-30
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายนิรันดร์ คูกิติรัตน์ ปลัดอำเภอชุมแสง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร ณ ศาลาการเปรียญวัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ โครงการประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ช่อง บานระบายเหล็กชนิดบานตรง แผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569