หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการป.. 2021-04-08
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนพงษ์ เชื้อสำราญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2566 - 2568 พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 5,000 ไร่