หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ .. 2022-06-13
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120ณ โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์