หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรและ.. 2020-07-10
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกร และประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยมงคล บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล ประกอบด้วยประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,500 ไร่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำน่าน แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)