หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) หัวข้อ "คนรักพิมพ์".. 2016-02-27
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ "คนรักพิมพ์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามรูปแบบระบบสารบรรณ