หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร.. 2024-06-13
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 122 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์