หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกล.. 2024-02-05
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมหารือกับนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ ผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากตลิ่งแม่น้ำยมบางช่วงมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำเก็บกักหน้าประตูระบายน้ำท่านางงาม จึงทำให้มีน้ำไหลเข้าพื้นการเกษตร ณ หมู่บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้อสรุปว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม จะปรับปรุงคันดินป้องกันตลิ่ง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะในพื้นที่ของประชาชนและทำให้มีการเก็บกักน้ำในลำน้ำมากขึ้น ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง เก็บกักในลำน้ำประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2562 – 2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน ดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ