หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมวันสงกรานต.. 2024-04-26
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หัวหน้าฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2567 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล