หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะ ศปป.4 และ.. 2022-03-02
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูล พลตรีธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4) พร้อมคณะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ทั้งนี้ นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบรรยายสรุปและชี้แจงปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมที่ทำการชั่วคราวฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี (2559–2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 47.20