หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการป.. 2021-01-06
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนพงษ์ เชื้อสำราญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และมีผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ร่วมเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2565