หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้า.. 2022-07-27
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบริเวณจุดก่อสร้าง 4 โครงการในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร โดยมีนายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงานทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 1. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2562 –2566 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 80.16 2. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี 2562 – 2567 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 51.25 3. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ระยะเวลา ในการก่อสร้าง 8 ปี 2559–2566 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 58.72 4. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2564–2568 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 23.38