หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมา.. 2020-05-22
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก โดยมีนายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาค่าก่อสร้างจาก สำนักงบประมาณ คาดการณ์ว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2563