หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประตูระบาย.. 2019-06-25
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร – พิษณุโลก 4 แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประตูระบายน้ำบ้านวังจิก และประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างฯ เป็นผู้บรรยาย โครงการประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร – พิษณุโลก 4 แห่ง มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายชนิดบานโค้ง ปริมาตรเก็บกักรวมทั้งหมดประมาณ 27.45 ล้านลูกบาศก์เมตร แผนงานก่อสร้าง 7 ปี (พ.ศ. 2559-2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 198,746 ไร่ เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี และฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร