หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้า.. 2022-01-18
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง หัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง และฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่องระยะเวลาในการก่อสร้างปี 2564–2568 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 28,868 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 16.25 และฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านดานน้อย ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานประตูเหล็กโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ระยะเวลาในการก่อสร้างปี 2559–2565 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 47.04