หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเ.. 2021-02-09
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายน้ำท่าแห โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก และโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก