หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสร.. 2023-08-18
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการการติดตามผลการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 โดยนายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงาน ณ บริเวณจุดก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี (2564 – 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 28,863 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 29.82