หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ ระบบ.. 2020-03-13
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายธนพงษ์ เชื้อสำราญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) ระยะที่ 2 ในท้องที่ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และเข้าชี้แจงข้อมูลโครงการให้กับ นายยสดา นิ่มมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินโครงการและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ โดยโครงการฯประกอบด้วยส่วนต่อขยายคลองส่งน้ำเดิม อาคารเพิ่มเติมในคลองส่งน้ำ และระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีแผนการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565