หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดิน.. 2022-04-21
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน และงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก โดยมีนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2564-2566) สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 30.19