หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐ.. 2020-05-27
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาดูงาน ณ พื้นที่บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์