หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมและให้ข้.. 2023-03-23
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (ปปช.) พร้อมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch&Voice) โดยนายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินงานก่อสร้าง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 6.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี (2559–2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 60.77