หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม.. 2020-08-26
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ณ ศาลาประคมหมู่บ้านท่านางงาม บ้านท่านางงามตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานประตูเหล็กโค้ง ขนาด 12.50x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ก่อสร้างในช่องลัด โดยสามารถเก็บกักน้ำและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระยะทดน้ำประมาณ 11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565