หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ.. 2019-07-15
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดหาดทรายงาม ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ