หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการต.. 2016-08-04
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับได้ โดยมี ดร.อาทร สุทธิกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม สบก. และคณะกลุ่มบริษัทฯ อธิบายให้ความรู้หลักการทำงานระบบควบคุมบานระบายอัตโนมัติ และระบบสั่งการระยะไกล