หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ข.. 2020-08-27
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการลงพื้นที่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ บ้านวังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านวังประดู่ โดยมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นายสุเทพ แสนประสิทธิ์ กำนันบ้านวังประดู่ นายนภสินธุ์ คนเสงี่ยม ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังประดู่ พร้อมด้วยราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากทางส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ มาให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากทางราษฎรในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาต่อไป โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ ประกอบด้วยก่อสร้างประตูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ 75,000 ไร่ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำน่าน แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565