หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแ.. 2022-07-26
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เพชรธาราทิพย์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับนายปรเมศวร์ จิราพงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการเบื้องต้น โดยมีแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2572